หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าคา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มี.ค. 2556
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     
 
          
 
     
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาตำบลตามหลักประชาธิปไตย
 
การบริหารงานยึดหลักความโปร่งใส ความคุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้
 
รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนป่าไม้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค
 
การอนุรักษ์และปรับปรุงแหล่งน้ำเพี่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
 
ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ
 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
 
ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด