หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าคา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 มี.ค. 2556
 
       
           
     
หลักการบริหารงาน จะใช้หลักการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วน และจะบริหารงานด้วยความสามัคคี ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา  
     
ทุกหมู่บ้านจะจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. เพื่อประชาชนจะรู้ความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวในการบริหารงานอย่างโปร่งใส  
     
ประชาชนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีเศรษฐกิจดี มีสังคมดี  
     
ประเมินการทำงานแต่ละปี จัดทำรายงานการบริหารงานประจำปีต่อสาธารณะชนให้รับทราบ  
           
 
       
     
ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาสถานการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งสื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษา อาหารกลางวันให้พอเพียงกับความต้องการ  
     
ส่งเสริมสนับสนุนและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้แก่ทุกหมู่บ้าน  
     
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาให้กับวัดและจัดสรรกองทุนเพื่อรักษาประเพณีที่สำคัญ  
     
สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีเรือแข่งให้กับทุกหมู่บ้าน  
     
ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  
     
ส่งเสริมและปรับปรุงที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว  
           
 
       
     
สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เหมืองฝาย และระบบส่งน้ำและกิจการเกี่ยวกับน้ำให้มีน้ำใช้ เพื่อการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการ  
     
สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนให้ครบทุกเส้นซอย  
     
ปรับปรุง ถนนสายเส้นทางหลักทางเข้าหมู่บ้านให้สวยงามและสะอาด  
     
ปรับปรุงระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และจัดสรรเงินสะสมเพื่อรองรับการซื้อรถเก็บขยะ  
     
ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าเส้นทางหลักเข้าหมู่บ้าน  
     
ปรับปรุงส่งเสริมระบบการจราจรให้กับทุกหมู่บ้าน