หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
  ข้อบัญญัติ
 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว     ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  โดยได้รับอนุมัติจากนายอำเภอท่าวังผา  เมื่อวันที่  6  กันยายน  พ.ศ. 2561 แล้วนั้น
     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 09.14 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 64 ท่าน