หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใข้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 6 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 [ 6 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 6 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ อบต.ป่าคา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 301  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) [ 6 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)     2