หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ประจำปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุกจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุกจริต ประจำปี 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบรประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานนงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานนงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)