หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใข้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปร.4 ปร.5(สำหรับกรอก)ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา   8 พ.ค. 2561 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบแปลนก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา    8 พ.ค. 2561 301
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปร.4 ปร.5 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา    8 พ.ค. 2561 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา    8 พ.ค. 2561 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นน.ถ. 58-0001 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   18 พ.ย. 2559 127
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ    15 ก.ค. 2559 174
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลป่าคา จำนวน 3 แห่ง ประจำปี 2559   29 ก.พ. 2559 187
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   พิจารณผลสอบราคาต่อเติมห้องเก็บของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน    19 พ.ย. 2558 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมห้องเก็บของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   19 พ.ย. 2558 142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(สถ.ศพด.1)   17 พ.ย. 2558 120
  (1)     2      3