หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านสบย่าง หมู่ที่3,บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 จำนวน 8 สาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 ยาวรวม 1197.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,788.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  25 ก.พ. 2564 300
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  25 ก.พ. 2564 265
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างซุ้มประตู ทางเข้าท่ารถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง ในชุมชนป้ายแผนที่ท่องเที่ยว ซุ้มขายอาหาร และเครื่องดื่ม ทางเดินไม้ และถังขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  25 ก.พ. 2564 236
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 จำนวน 9 สาย ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาวรวม 1,379.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5,652.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  17 ก.พ. 2564 264
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 จำนวน 15 สาย ขนาดกว้าง 3.90 – 4.00 เมตรหนา 0.05 เมตร ยาวรวม 1,093.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,362.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 สายทาง  5 ก.พ. 2564 236
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 จำนวน 4 สาย กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 539 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 2,156 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  5 ก.พ. 2564 233
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 จำนวน 15 สาย ขนาดกว้าง 3.90 – 4.00 เมตรหนา 0.05 เมตร ยาวรวม 1,093.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,362.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 สายทาง โดยวิธีการประกวดราคา (e-Bidding)  14 ม.ค. 2564 245
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปร.4 ปร.5(สำหรับกรอก)ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  8 พ.ค. 2561 465
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แบบแปลนก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา   8 พ.ค. 2561 1847
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปร.4 ปร.5 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา   8 พ.ค. 2561 385
  (1)     2      3