หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 


 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ป่าคา ให้บริการรับชำระภาษี ระหว่าง วันที่ 9 -16 มีนาคม 2558  
 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  ออกให้บริการรับชำระภาษีในพื้นที่ตำบลป่าคา ตามตารางดังนี้

ตารางกำหนด วัน เวลา  ให้บริการ  

หมู่ 1 บ้านฝายมูล  วันที่   9  มีนาคม 2558   09.00 – 14.00 น.                      ณ.  ศาลาเอนกประสงค์


หมู่ 2 บ้านต้นฮ่าง  วันที่   10  มีนาคม  2558   09.00 – 14.00 น.                       ณ. หอประชุมประจำหมู่บ้าน

หมู่ 3 บ้านสบย่าง   วันที่   11  กุมภาพันธ์  2558   09.00 – 14.00 น.                       ณ. หอประชุมประจำหมู่บ้าน

หมู่ 4 บ้านหนองม่วง  วันที่   12  มีนาคม  2558  09.00 – 14.00 น.                       ณ. หอประชุมประจำหมู่บ้าน

หมู่ 5 บ้านหนองบัว   วันที่  13  มีนาคม 2558   09.00 – 14.00 น.                       
ณ. ตลาดสดบ้านหนองบัว

หมู่ 6 บ้านดอนแก้ว  วันที่   16  มีนาคม  2558   09.00 – 14.00 น.                       
ณ. หอประชุมประจำหมู่บ้าน*หมายเหตุ*  วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มี.ค. 2558 เวลา 10.35 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 632 ท่าน