หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 


 
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พื้นที่ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พร้อมมอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อนำไปดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)  
 

วันที่ 9 พฤษภาคม2566  นายแทน เทพเสน ประธานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลป่าคา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พื้นที่ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พร้อมมอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อนำไปดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2566 เวลา 13.48 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน