หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
  
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เเละ อบต.ป่าคาสัญจร เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนเเละแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ป่าคา (ระดับหมู่บ้านเเละระดับตำบล) ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ทั้ง 7 หมู่บ้าน  
 

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เเละ อบต.ป่าคาสัญจร เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนเเละแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ป่าคา (ระดับหมู่บ้านเเละระดับตำบล)  ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ทั้ง 7 หมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2566 เวลา 16.10 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 50 ท่าน