หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  
 

ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา โดยมีนายยุทธนา  ดวงประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ป่าคา  ผู้นำชุมชน เเละประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕๐ คน ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 18.08 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 182 ท่าน