หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าคา  
 

         ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาร่วมกับโครงการรวมพลังภาคีร่วมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นสู่สุขภาวะชุมชนตำบลน่าอยู่ กับองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้การทำงานภาคีเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าคา ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าคาในรุ่นที่ 5 ห้องเรียนที่ 9 บ้านหนองบัว ห้องเรียนที่ 10 บ้านฝายมูล และห้องเรียนที่ 11 บ้านหนองม่วง รวมนักเรียนผู้สูงอายุ 98 คน โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลป่าคาได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์ แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี ท่านสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าคา รุ่นที่ 5 ห้องเรียนที่ 9 10 และ 11 ในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 11.11 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/27

ลำดับภาพที่ 2/27

ลำดับภาพที่ 3/27

ลำดับภาพที่ 4/27

ลำดับภาพที่ 5/27

ลำดับภาพที่ 6/27

ลำดับภาพที่ 7/27

ลำดับภาพที่ 8/27

ลำดับภาพที่ 9/27

ลำดับภาพที่ 10/27

ลำดับภาพที่ 11/27

ลำดับภาพที่ 12/27

ลำดับภาพที่ 13/27

ลำดับภาพที่ 14/27

ลำดับภาพที่ 15/27

ลำดับภาพที่ 16/27

ลำดับภาพที่ 17/27

ลำดับภาพที่ 18/27

ลำดับภาพที่ 19/27

ลำดับภาพที่ 20/27

ลำดับภาพที่ 21/27

ลำดับภาพที่ 22/27

ลำดับภาพที่ 23/27

ลำดับภาพที่ 24/27

ลำดับภาพที่ 25/27

ลำดับภาพที่ 26/27

ลำดับภาพที่ 27/27
<<
>>
X