หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลป่าคา ประจำปี 2563  
 

              องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง สนับสนุนให้เกิดการจัดสวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน การจัดสวัสดิการทางด้านการศึกษา การมีงานทำ  การมีอาชีพที่เหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจให้กับผู้สูงอายุ  

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 09.35 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 145 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/54

ลำดับภาพที่ 2/54

ลำดับภาพที่ 3/54

ลำดับภาพที่ 4/54

ลำดับภาพที่ 5/54

ลำดับภาพที่ 6/54

ลำดับภาพที่ 7/54

ลำดับภาพที่ 8/54

ลำดับภาพที่ 9/54

ลำดับภาพที่ 10/54

ลำดับภาพที่ 11/54

ลำดับภาพที่ 12/54

ลำดับภาพที่ 13/54

ลำดับภาพที่ 14/54

ลำดับภาพที่ 15/54

ลำดับภาพที่ 16/54

ลำดับภาพที่ 17/54

ลำดับภาพที่ 18/54

ลำดับภาพที่ 19/54

ลำดับภาพที่ 20/54

ลำดับภาพที่ 21/54

ลำดับภาพที่ 22/54

ลำดับภาพที่ 23/54

ลำดับภาพที่ 24/54

ลำดับภาพที่ 25/54

ลำดับภาพที่ 26/54

ลำดับภาพที่ 27/54

ลำดับภาพที่ 28/54

ลำดับภาพที่ 29/54

ลำดับภาพที่ 30/54

ลำดับภาพที่ 31/54

ลำดับภาพที่ 32/54

ลำดับภาพที่ 33/54

ลำดับภาพที่ 34/54

ลำดับภาพที่ 35/54

ลำดับภาพที่ 36/54

ลำดับภาพที่ 37/54

ลำดับภาพที่ 38/54

ลำดับภาพที่ 39/54

ลำดับภาพที่ 40/54

ลำดับภาพที่ 41/54

ลำดับภาพที่ 42/54

ลำดับภาพที่ 43/54

ลำดับภาพที่ 44/54

ลำดับภาพที่ 45/54

ลำดับภาพที่ 46/54

ลำดับภาพที่ 47/54

ลำดับภาพที่ 48/54

ลำดับภาพที่ 49/54

ลำดับภาพที่ 50/54

ลำดับภาพที่ 51/54

ลำดับภาพที่ 52/54

ลำดับภาพที่ 53/54

ลำดับภาพที่ 54/54
<<
>>
X