หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  
 

                     เนืองจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เป็นหน่วยงานราชที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในเขตพื้นที่ตำบลป่าคา ทำหน้าที่ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆที่เป็นความต้องการและความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งการทำงานของผู้บริหารและพนักงานส่วนต่างๆได้แบ่งการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยแต่ละฝ่ายต้องทำงานในหน้าที่โดยความตั้งใจและมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การพบปะพูดคุยและให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความประทับใจในการให้บริการแก่ประชาชนและผู้มาขอรับบริการเหล่านั้น                                                  
               องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพจิตใจและคุณภาพการทำงานและการให้บริการประชาชนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 11.18 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 231 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X