หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 4) เเละคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ ๑/ ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน  
 

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 4)
การเข้าจังหวัดน่านให้ลงทะเบียนน่านปลอดภัยทุกครั้ง หากมาจากพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ อุบลราชธานี ภูเก็ต ต้องกักตัว14 วัน ยกเว้นได้รับวัคซีนตามเกณฑ์หรือมีผลตรวจโควิดมาแสดง เริ่ม 9 ม.ค. 65 ครับ

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน
ที่ ๑/ ๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
ยกเว้น สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงร้านอาหารในโรงแรม รีสอร์ท ที่พักเอกชน ที่ประสงค์ให้บริการในรูปแบบร้านอาหาร ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน โดยยื่นขออนุญาตต่อนายอำเภอในท้องที่ ที่สถาน ประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านตามเวลาปกติ โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
การจัดกิจกรรมรวมคน 201-500 คน ให้ขออนุญาตจากนายอำเภอ
หากมากกว่า 500 คน ให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครับ

ดาวน์โหลด
https://drive.google.com/file/d/1nF9Jtwt_LzBWAYGI5rizsRt3ChU-nRve/view?fbclid=IwAR06yymyZ2hJ6MFp8WRePs-s8pd9_vmZjT-I10HVbBcc3tbOngPu7y-pIJM

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 08.15 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 34 ท่าน