หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕  
 

***มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๑. ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการชำระดีมีคืน และโครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ปีบัญชี ๒๕๖๔
***มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๒. จัดฟันแฟชั่นไม่มีประโยชน์ แถมอันตรายถึงชีวิต
๓. ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วโดนโกง ไม่ได้ของ ต้องทำอย่างไร ถึงจะได้เงินคืน
๔. ปภ.แนะรู้ทัน ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน
***มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. เริ่มแล้ว สปส. พร้อมจ่ายเยียวยากลุ่มคนทำงานกลางคืน
นักร้อง นักดนตรี รายละ ๕,๐๐๐ บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2565 เวลา 13.53 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 43 ท่าน