หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๕ /๒๕๖๔  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๕ /๒๕๖๔

***มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๑. อย. ย้ำ! ให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการอนุญาตแล้ว
เท่านั้น ป้องกันผลบวกลวงได้

***มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๒. อย่าเชื่อ! อย่าแชร์! สรรพากรจะเรียกเก็บภาษีร้านค้า
เข้าร่วมโครงการรัฐ ๗% ของยอดขาย
๓. เตือนภัย! ยาอีโฉมใหม่ในซองกาแฟ ออกฤทธิ์รุนแรง
แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน

***มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
๔. เช็กเลย! ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕
๕. เปิดวิธี  ลงทะเบียนผ่อนค่าไฟฟ้า  กฟภ. พร้อมเงื่อนไข
การผ่อนค่าไฟออนไลน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 15.17 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 33 ท่าน