หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๔  
 

***มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑. ข่าวดี ประชาชนกลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนรับ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง ฟรี!

***มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๒. การเตรียมตัวเมื่อฝนตกหนัก ฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำขึ้นสูง

***มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
๓. กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้สู้ภัยโควิด ผ่อนสูงสุด ๓๐ ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำเพียง ๑๐ บาท
๔. สรรพากรพร้อมเก็บภาษี e - Service ติดปีกผู้ประกอบการไทยแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๕. สปส. เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตน ม.๔๐ ผ่าน Application Shopee ได้แล้ววันนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 14.23 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 21 ท่าน