หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 30/2564 ,31/2564 เเละ32/2564  
 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 30/2564
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 31/2564
เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน

คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 32/2564
เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1sICY6Xff7zThGrdiVtGo-cBwIzelOL87/view?fbclid=IwAR3HKyPlqSR4bR3JXxfEToIC_RkWe26Cq12IFWh0lGj49apf10NLWnuRw7M

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 10.19 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 43 ท่าน