หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๗ / ๒๕๖๔  
 

***มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๑. เดลิเวอรี่รับสิทธิ คนละครึ่ง ไม่ได้เนื่องจากไม่รองรับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์
๒. ชวนทำความเข้าใจ หากต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
๓. ปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย รักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคโควิด-๑๙
๔. หญิงตั้งครรภ์หลัง ๑๒ สัปดาห์ ควรฉีดวัคซีนโควิด-๑๙
***มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๕. ประกาศ! ไทยพ้นจากประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 15.05 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน