หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 / 2564  
 

***มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. เช็กเลย! เงื่อนไขและไทม์ไลน์ เรารักกัน
2. ขยายเวลา เราชนะ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 5 มีนาคม 64
3. ร่วมด้วยช่วยกัน! แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง เราชนะ
4. คลายปม! ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ?
***มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
5. เรียนฟรี! ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี 270 ทุน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 14.44 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 28 ท่าน