หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 / 2564  
 

*** มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. เราชนะ เปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน 15 ก.พ. นี้
2. แนะวิธีเข้าร่วมเป็นร้านค้า/ผู้ให้บริการ เราชนะ
3. ครม. ขยายเวลาตรวจโรค ต่อวีซ่า ให้คนต่างด้าว อีก 6 เดือน
4. บขส. ร่วมโครงการ เราชนะ จ่ายค่าตั๋วโดยสารได้ แล้วทุกสถานี ทั่วประเทศ
*** มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ทราบหรือไม่ ? หากถูกทำร้ายร่างกาย เรียกค่าสินไหม ทดแทนได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2564 เวลา 09.07 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 30 ท่าน