หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ทำความสะอาดถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านสบขุ่น - สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น  
 

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔  นายยุทธนา ดวงประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เเละคณะผู้บริหาร ได้จัดเจ้าหน้าทีี่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ทำความสะอาดถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านสบขุ่น - สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน เเละดูเเลความเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน เพื่อเตรียม ความพร้อม รับคณะติดตามเเละขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือขององคมนตรีเเละคณะ ครั้งที่๕/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 15.45 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน