หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 / 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 / 2564
***มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. รัฐเข้ม! ควบคุมพื้นที่เสี่ยง แนะอย่าปิดบังข้อมูล
2. ศบค.มท. สั่งการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรอง
การเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนด
3. ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้
4. ข่าวดี! กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรับ
การตรวจรักษาฟรี ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
5. ฟรี! ฝึกอาชีพ แม่เลี้ยงเดี่ยว สู้ภัยโควิด-19

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 15.19 น. โดย คุณ วรพันธ์ จิณปัณ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน