หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 / 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 / 2564
***มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. แนะนำโหลดใช้แอปฯ “หมอชนะ” ประเมินโควิด-19 ด้วยตัวเอง ติดตามสอบสวนโรคได้ทันที
2. คุมเข้ม! ร้านออนไลน์ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา
3. กยศ. มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด-19 ลดเบี้ยปรับ ๑๐๐%
***มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ปภ.แนะงดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน
***มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ของขวัญปีใหม่ แรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2564 เวลา 13.47 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 17 ท่าน