หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

ขอประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของตำบลป่าคา ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติ              
                      1.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ป่าคา หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564                                  
                   2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ สามารถมาลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพ ได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 ได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา                                                                                                                              

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2563 เวลา 13.30 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 31 ท่าน