หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศ อบต. ป่าคา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านฝายมูล หมู่่ที่ 1  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่า  ณ  วันที่  26  สิงหาคม  2558

1.  เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

2.  เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
จำนวน  2  รายการ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

3.  เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1  ตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2558 เวลา 11.26 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 448 ท่าน