หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  หมู่ที  4   ตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  จำนวน  1  แห่ง  เงินงบประมาณ  234,000  บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  กำหนดระยะเวลาดำเนินการ  45  วัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 15.47 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 481 ท่าน