หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 9.88 เมตร  วงเป็นเงินงบประมาณ  1,366,400 .-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2557 เวลา 11.03 น. โดย ปลัดชาติชาย ปรีเลิศ

ผู้เข้าชม 595 ท่าน