หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศเรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 จำนวน 15 สาย ขนาดกว้าง 3.90 – 4.00 เมตรหนา 0.05 เมตร ยาวรวม 1,093.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,362.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 สายทาง โดยวิธีการประกวดราคา (e-Bidding)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 14.31 น. โดย คุณ จิรพรรณ ตัวรวย

ผู้เข้าชม 226 ท่าน