หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใข้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลป่าคา  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา จะมีการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ที่อยู่อาศัย) ในเขตพื้นที่ตำบลป่าคา โดยขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เจ้าบ้าน) ทุกครัวเรือน ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
    1.สำเนาบัตรประชาชน
    2.สำเนาทะเบียนบ้าน
    3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3 ก (เฉพาะที่อยู่อาศัย)
จะส่งเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ตามวันและเวลา ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านฝายมูล วันที่ 23-28 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านต้นฮ่าง วันที่ 31 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3บ้านสบย่าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ตลาดสดบ้านหนองบัว
หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านสบขุ่น วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 11.03 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 37 ท่าน