หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใข้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดีชีวีสดใส อาหารปลอดภัย ใส่ใจเพื่อสุขภาพตำบลป่าคา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนตำบลสู่เครือข่ายร่วมพัฒนาระบบอาหารชุมชนตำบลป่าคา จากเทศบาลตำบลสูงเม่นที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในการเข้าร่วมเครือข่ายการทำงานภายใต้หน่วยงาน สสส. เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดของการดำเนินงานด้านตำบลสุขภาวะในประเด็นด้านระบบอาหารชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลป่าคาจึงได้จัดแผนการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาระบบอาหารชุมชน
                     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ เพราะการมีสุขภาพดีของประชาชนถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต และการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนตำบลป่าคาสามารถผลิตแหล่งอาหารได้เองใครัวเรือน และนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างฐานเรียนรู้อาหารปลอดภัยในชุมชนขึ้น เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบของตำบลป่าคา

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 13.55 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย