หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใข้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
การออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุุและผู้พิการตำบลป่าคา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ        ในพื้นที่ตำบลป่าคา  ประจำเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ในวันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  ตามเวลา และสถานที่ ดังนี้

1.  บ้านฝายมูล      หมู่ที่ 1  ณ  หอประชุมบ้านฝายมูล         เวลา  09.00 - 10.30  น.

2.  บ้านต้นฮ่าง      หมู่ที่ 2  ณ  ตลาดสดบ้านต้นฮ่าง           เวลา  10.30 - 12.00  น.

3.  บ้านสบย่าง      หมู่ที่ 3  ณ  หอประชุมบ้านสบย่าง          เวลา  10.50 - 12.00  น.

4.  บ้านหนองม่วง  หมู่ที่  4  ณ  หอประชุมบ้านหนองม่วง     เวลา  09.00 - 10.30  น.

5.  บ้านหนองบัว    หมู่ที่  5  ณ  หอประชุมวัดหนองบัว         เวลา  09.00 - 10.30  น.

6.  บ้านดอนแก้ว    หมู่ที่  6  ณ  หอประชุมวัดดอนแก้ว         เวลา  10.50 - 12.00  น.

7.  บ้านสบขุ่น        หมู่ที่  7  ณ  หอประชุมบ้านสบขุ่น          เวลา  09.00 - 10.30  น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 15.29 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 25 ท่าน