หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใข้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าคา พ.ศ. 2562 (กิจกรรมการทำโคมไฟ)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่  14 - 15  สิงหาคม  2562  งานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าคา พ.ศ. 2562 (กิจกรรมการทำโคมไฟ)  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมให้เหมาะสมตามวัย ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าคา โดยการจัดกิจกรรมทำโคมไฟ จากวัสดุพื้นบ้านในชุมชน สร้างผลงานที่มีคุณค่าและราคาขึ้น เพื่อใช้งานเองและต่อยอดไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ในครัวเรือนต่อไปได้  
     ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตตำบลป่าคา ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างและสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดจนทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาการอบรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 11.03 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 44 ท่าน