หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใข้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 

 
โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4,5,6 (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข) ประจำปี พ.ศ. 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา  ได้จัดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4,5,6 (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณะสุข) ประจำปี พ.ศ. 2562  ขึ้นในวันที่  31  กรกฎาคม  2562  โดยมีจุดประสงค์  เพื่ออบรมให้ความรู้ทั้งทางทษฎีและ การปฏิบัติ  แก่ผู้เข้าน่วมอบรม ให้มีความรู้พื้นฐานในการดูแแลตนเอง คนในครอบครัว และคนในชุมชน สามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้ถูกต้อง  รวดเร็ว และประสานทีมแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งรักษาต่อโรงพยาบาล  เพื่อลดการสูญเสีย หรือเสียชีวิต
     ทั้งนี้ ได้เชิญทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา ,โรงพยาบาลท่าวังผา  ผู้มีความรู้ความสามารถ  มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดจนการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ได้จัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มายังปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อให้ประชาชนในตำบลป่าคา ได้เข้าร่วมอบรมครบทุกคน และสามารถนำความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง และคนในครอบคร้ว ตลอดจนคนในชุมชน ให้ช่วยเหลือปฐมพยาลบาลเบื้องต้น ได้ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมเข้มแข็ง ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 10.23 น. โดย คุณ สาวิตรี ไชยโย

ผู้เข้าชม 40 ท่าน