หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
  กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 31
 


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 27
 


 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 39
 
 
         


 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 36
 


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 33
 


 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 32
 
  (1)