หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
  กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ภายใต้โครงการรวมพลังภาคีร่วมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นสู่สุขภาวะชุมชนสู่ตำบลน่าอยู่ [ 27 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 48
 


 
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 11 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 120
 


 
โครงการอบรมส่งเสริมการดูเเลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลป่าคา [ 7 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 216
 
 
         


 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา [ 31 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 183
 


 
โครงการเเสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เเละพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา [ 25 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 230
 


 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าคา (กิจกรรม การทำขนมเทียน) [ 19 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 218
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 42