หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
  กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการชุมชนปลอดปลอดขยะตำบลป่าคา ประจำปี ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลป่าคา [ 27 พ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 5
 


 
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เเละ อบต.ป่าคาสัญจร เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชน เเละเเผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา (ระดับหมู่บ้าน) [ 27 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 30
 


 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าคา กิจกรรม การทำขนมไทยพื้นบ้าน [ 24 มี.ค. 2565 ]  
อ่าน: 50
 
 
         


 
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตำบลป่าคา [ 14 มี.ค. 2565 ]  
อ่าน: 31
 


 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในตำบลป่าคา กิจกรรม ครอบครัวเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรง ห่างไกลยาเสพติด [ 26 ก.พ. 2565 ]  
อ่าน: 98
 


 
กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทีมงานควบคุมโรคระดับตำบล(ภายใต้โครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)) [ 18 ก.พ. 2565 ]  
อ่าน: 94
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 43