หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 


นายประภาส อินต๊ะแสน
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าคา
 


นายมนู ทิลาว
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าคา


นายชาติชาย ปรีเลิศ
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายจรัญ ไชยมิ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายธนวัฒน์ ใหม่ยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นางเพลิน สุทธจ้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นางสาวบุญหลง ชาวน่าน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายประดิษฐ พุฒหมื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นางสุภาพ ขำชัยภูมิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายชูศักดิ์ อินต๊ะแสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายสมคิด ปรารมภ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นางศศิภา ไชยวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6