หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 


นายวิรัตน์ ธรรมราช
กำนันตำบลป่าคา (หมู่ที่ 4 บ้าน หนองม่วง)
 
 


นายสมศักดิ์ จิณปัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้าน ฝายมูล


นายธีระพันธ์ วาฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน ต้นฮ่าง


ร้อยตรีสุรพล วังยศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้าน สบย่าง


นายบรรจบ ภิมาลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน หนองบัว


นายสุพจน์ ยากับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้าน ดอนแก้ว


นาย สมบูรณ์ นามวงค์
ผุู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้าน สบขุ่น