หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 


นายธีระพันธ์ วาฤทธิ์
กำนันตำบลป่าคา
 
 


นายสมศักดิ์ จิณปัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้าน ฝายมูล


นายทองษา บุญทัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสบย่าง


นายชัย พุฒหมื่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง


นางคมคาย พรหมปัญญา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองบัว


นายอนุสรณ์ อินต๊ะวิน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้าน ดอนแก้ว


นาย สมบูรณ์ นามวงค์
ผุู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้าน สบขุ่น