หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใข้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
   
 
ส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู 16 ม.ค.63 เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อปท.  [ 15 ม.ค. 2563 ]    
 
ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.รายงานการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 15 ม.ค. 2563 ]    
 
โครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562  [ 15 ม.ค. 2563 ]    
 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 15 ม.ค. 2563 ]    
 
การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด แจ้ง อบต.น้ำปั้ว  [ 15 ม.ค. 2563 ]    
 
การตรวจสอบข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน  [ 15 ม.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1215