หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ป่าแลวหลวง   จ้าง๋ซ่อมแซมพนังกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน) บ้านหลวงเจริญราษฎร์ และซ่อมแซมพนังกันตลิ่ง บ้านอภัยคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2564
อบต.แสนทอง   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา บ้านนาหนุน 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2564
อบต.แสนทอง   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2564
อบต.แสนทอง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ.4397 น่าน) องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน(ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-069-นน.ถ.60-073 นน.ถ.60-075-นน.ถ.60-079 บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 17 ช่วง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,986.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มี.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสบยาง ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มี.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาบ้านดอนอภัยแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านดอนอภัย ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มี.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 217