หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนตำบลป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนตำบลป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของอบต.ป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง อบต.ป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35