หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลป่าคา จำนวน ๒ ช่วง ความยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๖o ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ) พร้อมเปลี่ยน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้านสบย่าง หมู่ 3 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2566 ของอบต.ป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬารวมพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,332 ตารางเมตรพร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านหนองม่วง,บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 4,6 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1640 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้งแบบล้อลาก ของอบต.ป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ผืน ตามโครงการส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมของชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่ตำบลป่าคา สู่สาธารณะชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]จ้างตกแต่งขบวนการแสดงวิถีชีวิต ภูมิปัญาท้องถิ่นตามชาติพันธุ์ของตำบลป่าคา จำนวน 6 ขบวน ตามโครงการส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมของชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่ตำบลป่าคา สู่สาธารณะชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43