หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,4,5 ตำบลป่าคา จำนวน 6 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 17,979 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำแบบหอถังสูง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ของอบต.ป่าคา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงรางริน คสล. เหมืองหัวเมืองถึงบ้านใหม่ บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2563 ]จ้างประกอบอาหารและอาหารว่าง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรดอนเหนือ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 เม.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทอน ไชยา ถึงนานายคำ ยากับ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 เม.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนวรนครสายเก่า ถึงนานายวัน ชาวน่าน บ้านสบย่าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 เม.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21