หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบขุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ของอบต.ป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมอาคารผู้สูงอายุ ของอบต.ป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในงานบริหารงานทั่วไปของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ...สำหรับใช้ในงานเคหะและชุมชนของอบต.ป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24