หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า ท่ารถรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทางในชุมชน ป้ายแผนที่ท่องเที่ยว ซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม ทางเดินไม้ และถังขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 จำนวน 9 สาย ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาวรวม 1,379.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5,652.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 2,975.00 ม. หนา 0.05 ม.หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 11,900.00 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 จำนวน 4 สาย กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 539 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,156 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านต้นฮ่างหมู่ที่ 2 ตำบลป่าคา จำนวน 15 สายมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,362 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านต้นฮ่างหมู่ที่ 2 ตำบลป่าคา จำนวน 15 สายมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,362 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 จำนวน 4 สาย กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 539 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,156 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ม.ค. 2564 ]ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง [ 15 ต.ค. 2563 ]ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า ทำรถรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทางในชุมชน ป้ายแผนที่ท่องเที่ยว ซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่ม ทางเดินไม้ และถังขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง [ 15 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22