หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร ม.1,ม.2,ม.3 และ ม.6 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 บ้านสบย่าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคา จำนวน 3 ช่วง หรือความยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-2520 นนของอบต.ป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำและถนนคอนกรีตคอนเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว ม.5 ต.ป่าคา อ.ท่าวัผงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ก่อสร้างลานกีฬารวมพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,332 ตารางเมตรพร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านหนองม่วง,บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 4,6 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 19 ต.ค. 2565 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลป่าคา จำนวน ๒ ช่วง ความยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๖o ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 19 ต.ค. 2565 ]ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 บ้านสบย่าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคา จำนวน 3 ช่วง หรือความยาวรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 19 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบขุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39