หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใข้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศพด.ตำบลป่าคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศพด.บ้านสบขุ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างออกแบบและควบคุมงาน(รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของอบต.ป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]

  (1)