หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 


นายยุทธนา ดวงประภากร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
โทร.080-1283696
 


นายรัตน์ พุฒหมื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา (คนที่ 1)
โทร.081-2898957


นายแทน เทพเสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา (คนที่ 2)
โทร.083-4951653
 


ร.ต.ปรีชา ไชยเสน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
โทร.082-1937393