หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 นายยุทธนา ดวงประภากร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
 


นายรัตน์ พุฒหมื่น
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าคา (คนที่ 1)


นายแทน เทพเสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
 


ร.ต.ปรีชา ไชยเสน
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าคา