หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
" องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ "
วัดหนองบัว
ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลป่าคา
อบต.ป่าคา
อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1
2
3
 
 
 


นายยุทธนา ดวงประภากร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
093 - 1320365
 


นายเเทน เทพเสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา (คนที่ 1)
083 - 4951653


นายวิรัตน์ ธรรมราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา (คนที่ 2)
085 - 6534800
 


ร้อยตรี ปรีชา ไชยเสน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
082 - 1937393